Artillery  Weapons                                            

800  mm  Schwerer  Gustav

Specifications
Type:  Railway  Artillery
Designed:  1934
Manufacturer:  Krupp  A.G.
Number  Built:  2

Caliber:  800  mm
Weight:  1350000  kg
Length:  43.1  m

Elevation:  +65°  to  -10°


10.5  cm  Leichte  Feldhaubitze  18

Specifications
Type:  Howitzer
Designed:  1929
Manufacturer:  Rheinmetall-Borsig  A.G.
Number  Built:  11,795
Caliber:  105  mm
Weight:  1,525  kg
Length:  2.94  m
Elevation:  +40°  to  -10°


15  cm  Schweres  Infanteriegeschutz  33

Specifications
Type:  Infantry  Gun
Designed:  1927 
Manufacturer:  Rheinmetall  A.G.
Number  Built:  4,565
Caliber:  150  mm
Weight:  1,688  kg
Length:  1.78  m
Elevation:  +75°  to  -4°


280  mm  Krupp  K5

Specifications
Type:  Railway  Artillery
Designed:  1934
Manufacturer:  Kupp  A.G.
  
Number  Built:  25
Caliber:  280  mm
Weight:  218,000  kg
Length:  31.1 m
Elevation:  +50°  to  -0°


150  mm  Nebelwerfer  41

Specifications
Type:  Rocket  Launcher
Designed:  1940
Manufacturer:  ???
Number  Built:  5,769
Caliber:  158  mm
Weight:  770  kg 
Length:  1.3  m
Elevation:  +45°  to  -5°


210  mm  Nebelwerfer  42

Specifications
Type:  Rocket  Launcher
Designed:  1942
Manufacturer:  ???

Number  Built:  1,487
Caliber:  214.5  mm

Weight:  780  kg
Length:  1.26  m

Elevation:  +45°  to  -5°


210  mm  Morser  18

Specifications
Type:  Heavy  Gun
Designed:  1936
Manufacturer:  Krupp  A.G.
Number  Built:  711
Caliber:  210  mm

Weight:  16,700  kg
Length:  12.8  m
Elevation:  +70°  to  -0°


15  cm  Kanone  18

Specifications
Type:  Heavy  Gun
Designed:  1938
Manufacturer:  Rheinmetall-Borsig  A.G
Number  Built:  101
Caliber:  150  mm
Weight:  12,460  kg
Length:  8.2  m
Elevation:
  +45°  to  -2°10.5  cm  Leichte  Feldhaubitze  18M

Specifications
Type:  Howtizer
Designed:  1940
Manufacturer:  Rheinmetall-Borsig  A.G.
Number  Built:  10,245

Caliber:  105  mm
Weight:  1985  kg 
Length:  2.941  m
Elevation:  +42°  to  -5°


Granatwerfer  36

Specifications
Type:  Mortar
Designed:  1934
 
Manufacturer:  Rheinmetall-Borsig  A.G.
Number  Built:  ??? 
  
Caliber:  50  mm 
Weight:  14  kg
Length:  465  mm
Elevation:  +42°  to  +90°